Вплив методики анкетування на проектні рішення в рамках дисципліни «Ландшафтне проектування та дизайн»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дисципліна «Ландшафтне проектування та дизайн» є однією з ключових в процесі підготовки студентів спеціальності «Садово-паркове господарство», особливо якщо вони обирають виконання курсового та дипломного проектів проектного спрямування. Процесу безпосередньо проектування попередує великий блок передпроектних досліджень, який умовно можна розподілити на дві частини. Перша частина включає аналіз території, обраної для ландшафтного благоустрою. То ж перші практичні заняття з дисципліни проходять на вулиці, з обмірами, фотофіксацією та ін. За результатами аналізу отриманих даних студенти створюють три аркуші. Це: схема аналізу ситуації на ділянці (що і де розташовано в межах території на рівні комунікацій, елементів благоустрою, озеленення та ін.), обміри та схема аналізу фотофіксації. Таким чином, ми отримуємо всю необхідну інформацію щодо обраної ділянки, з аналізом ходу сонця, вітрів, якості грунтів, характеру озеленення, напрямків руху та ін.
Опис
Ключові слова
«Ландшафтне проектування та дизайн», «Садово-паркове господарство», проектування, ландшафтний благоустрій, методика анкетування, проектні рішення
Бібліографічний опис
Кадуріна А. О. Вплив методики анкетування на проектні рішення в рамках дисципліни «Ландшафтне проектування та дизайн» / А. О. Кадуріна // Проблеми та перспективи онлайн-навчання : матеріали метод. семінару в рамках XVIII Літньої школи «Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина» (Одеса, 27 черв. 2023 р.) / редкол.: О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – С. 19-23.
DOI
ORCID:
УДК