Intepretation of a tattoed human body in terms of the XX-th century new philisophical ideas

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The article is dedicated to the philosophical interpretation of the tattooed body and the practices of tattooing in present-day Westem culture. It investigates tattoo regarding leading movements of 20th century philosophy - phenomenology and existentialism. It provides a survey of completely new attitude towards human body, which was formed in course of these movements, and explanation of practice of tattoo in terms phenomenology and existentialism. The article displays the wish of getting tattooed through the anthropological conception of human as an artificial being, which seeks standing out against the nature, in this way particularly. It also shows how tattoo styles can illustrate trends of contemporary philosophy and intellectual and spiritual search of western people.
Ця стаття присвячена філософській інтерпретації татуйованого тіла та практиці татуювання у сучасній західній культурі. Татуювання досліджується у світлі таких філософських напрямів XX століття, як екзистенціалізм та феноменологія. В статті коротко оглядаються зміни у сприйнятті тілесності, що сформувалися в курсі цих течій, та пояснення практики татуювання в їх контексті. Показано, що бажання набивати татуювання пов’язано з природою людини як «штучного створіння», за антропологічною концепцією Х.Плеснера, як спосіб протистояти натуральності. Також, розглянуто, як стилі тату відображають світогляд та ілюструють ідеї сучасної філософії.
Статья посвящена философской интерпретации татуированного тела и практике татуировке в современной западной культуре. Татуировки исследуются в контексте таких направлений философии XX века, как экзистенциализм и феноменология. В статье помещён обзор изменений в восприятии телесности, который сформировался в рамках этих течений и объяснение практики татуировки в их свете. Объясняется природа татуировки как способа противостоять естественности с точки зрения антропологической концепции человека как «искусственного» существа. Показано, как стили татуировки отражают мировоззрение и иллюстрируют идеи современной философии.
Опис
Ключові слова
philosophy, tattoo art, human body, corporeity, phenomenology, styles of tattoo, symbols, the law of natural artificiality, філософія, татуювання, людське тіло, тілесність, феноменологія, стилі татуювання, символи, закон природної штучності, философия, искусство татуировки, человеческое тело, телесность, феноменология, стили татуировки, символы, закон естественной искусственности
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання