Диференціальні рівняння: навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Самкова, Галина Євгенівна. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. диференціальних рівнянь. – Одеса, 2007. – 51 с. Наявна електрон. копія друк. публ. – Назва з тит. екрану.
Опис
Ключові слова
дифференціальні рівняння вищого порядку, система звичайних дифференціальних рівнянь, лінійні рівняння 1 порядку в частиних похідних
Бібліографічний опис
Самкова, Г. Є. Диференціальні рівняння: навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. диференціальних рівнянь. – Одеса, 2007. – 51 с.
DOI
ORCID:
УДК