Перспективи удосконалення нормативно-правового забезпечення конституційного права громадян України брати участь в управлінні державними справами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Проблема взаємин і взаємозв’язків громадянина з владою завжди була надзвичайно актуальною. Право громадян України на участь в управлінні державними справами де-юре забезпечує їх включення у сферу політики, являючись юридичним вираженням суверенітету народу та формою здійснення ним своєї установчої влади. Крім того, конституційне право громадянина на участь в управлінні справами держави являє собою основну гарантію переходу до системи політичної демократії та наближення до тієї ідеальної моделі суспільства, яка називається громадянським суспільством.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
Ключові слова
конституційне право, громадяни України, управління державними справами
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК