Стратегія розвитку санаторно-курортного комплексу Одеського регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Атлант
Анотація
Санаторно-курортний комплекс є унікальною соціально-економічною системою, яка була створена ще в бувшому СРСР, з одного боку, як рекреаційний інструмент для поновлення та збереження здоров’я людей, а з іншого боку, як важлива складова економіки певного регіону. За вимогами статистики, санаторно- курортні підприємства відносяться до колективних спеціалізованих засобів розміщення (санаторії, санаторії-рофілакторії тощо) на відміну від іншої групи засобів розміщення – готелів та аналогічних засобів розміщення. Україна має колосальний рекреаційний потенціал, проте, загальна кількість спеціалізованих засобів розміщення в 2014 році скоротилась відносно 2013 року на 31,9%
Опис
Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конф. "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"(18 вересня 2015 р., м. Одеса) / Одеський національний економічний університет. - Одеса: Атлант, 2015.
Ключові слова
санаторно-курортний комплекс, рекреаційний інструмент, Одеська область
Бібліографічний опис
Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конф. "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"
DOI
ORCID:
УДК