Домашнє читання

Анотація
Дані методичні вказівки з домашнього читання призначені для студентів IIIIVденного та IV-V заочного курсів відділення англійської філології. Базою для створення даних методичних вказівок послугували відомі романи різних англомовних письменників: Н. Хорнбі «Мій хлопчик» (1998), В.Вульф «Місіс Деллоуей» (1925) та Я.Мартеля «Житті Пі» (2001). До цих романів були створені післятекстові вправи та запитання. Мета таких вправ полягає в збагаченні лексичного запасу студентів на базі нових мовних одиниць, а також в формуванні навичок монологічного та діалогічного мовлення при використанні змістової інформації художнього тексту. Вибір романів для складання даних методичних вказівок не є випадковим. Вони отримали багато премій та нагород. Ці романи можна вважати найвідомішими у творчості письменників. Вони викликали великий резонанс у суспільстві. Романи «Місіс Деллоуей» та «Життя Пі» були екранізовані, а «Про хлопчика» став базою не тільки для фільми, а й до відомого сіткому. Два фільми навіть отримали премію Оскар. Ці твори допоможуть студентам не лише удосконалити свої мовні навички, а й розширити свій кругозір.
Опис
Ключові слова
Н. Хорнбі, В. Вульф, Я. Мартель, післятекстові вправи, запитання, мовні навички, кругозір
Бібліографічний опис
Поздняков Д. О., Нетреба К. С. Домашнє читання. Методичні вказівки до курсу «Домашнє читання» (на матеріалі романів N. Hornby “AboutaBoy”, V.Woolf “Mrs. Dalloway, Y.Martel “LifeofPi”) для студ. III-IV курсів ден. та IV-V курсів заоч. форм навч. відділ.англі.йської філол. – О.: КП “Одеська міська друкарня”, 2019. - 37 с.
DOI
ORCID:
УДК