Органічна хімія : контрольні завдання та методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів хімічного та біологічного факультетів заочної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
При вивченні курсу “Органічна хімія” велике значення мають завдання та вправи, які студенти розв’язують самостійно та на семінарських заняттях. Розв’язання завдань та вправ сприяє найбільш глибокому, творчому засвоєнню матеріалу, стимулює самостійну роботу студентів, яка у випадку заочного навчання є основною формою роботи. Цей методичний посібник містить варіанти індивідуальних контрольних робіт, які студенти повинні виконати самостійно, методичні вказівки до лабораторного практикуму, а також список літератури, яка допоможе при вивченні курсу та виконанні контрольних завдань.
Опис
Ключові слова
органічна хімія, контрольна робота
Бібліографічний опис
Органічна хімія : контрольні завдання та методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів хімічного та біологічного факультетів заочної форми навчання. – Одеса: Удача, 2010. – 37 с.
DOI
ORCID:
УДК