Психологічна компетентність психолога : методичні вказівки для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030102 Психологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки складаються з тем практичних занять, їх планів і завдань для студентів, та списку літератури. Дані вказівки спрямовані надати повну інформацію щодо теоретичних аспектів та практичних завдань щодо підготовки студентів до вивчення відповідного курсу.
Опис
Ключові слова
особистість психолога, професійна підготовка, наука про людину, психологічна компетентность психолога, діагностика психологічної компетентності психолога 24
Бібліографічний опис
Барінова Л. Я. Психологічна компетентність психолога : метод. вказівки для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030102 Психологія / Л. Я. Барінова – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018.– 44 с.
DOI
ORCID:
УДК