Особливості формування соціальної компетентності у підлітків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проблема формування соціальної компетентності у підлітків є актуальною темою, яка все більше досліджується та обговорюється в наукових колах в останні десятиліття. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку українського суспільства набуває популярності компетентністний підхід в освіті, реалізація принципів якого є важливою умовою для формування та рюзвитку соціально активної, відповідальної, всебічно розвиненої особистості.
Опис
Ключові слова
соціальна компетентність, підліткі, формування
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – 293 с.
DOI
ORCID:
УДК