Особливості реалізації норм договірного права в романо-германській правовій сім’ї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Договір виступає сьогодні одним з важливих джерел права, під яким розуміється зобов’язуюча угода між окремими особами або органами держави. Основні характеристики сучасного договірного права романо-германської правової сім’ї сформувались в Стародавньому Римі. Римське договірне право було правом недержавного походження, яке позначалось формулою «закон договору». Суттєвими характеристиками договірного права є: добровільна згода учасників на його укладення, взаємна воля учасників, обов’язковий характер договірних зобов’язань, недотримання яких передбачає застосування штрафних санкцій
Опис
Ключові слова
романо-германське право, норма, договор
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК