ДЕЯКІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У зв'язку з широкими соціально-економічними перетвореннями, що мають місце у нашій країні та у світі в цілому, питання модернізації освіти стає необхідним та важливим з точки зору проблеми інтеграції української системи вищої освіти у світовий освітній простір та входження України до Болонського процесу. Відповідно до загальноприйнятої в Європі системи педагогічних понять парадигма освіти має бути переглянута з позиції компетентнісного підходу. Вона повинна бути орієнтованою на формування потреб у постійному поповненні та оновленні знань, удосконаленні вмінь та навичок, їхньому закріпленні та перетворенні в компетенції. Компетенція — це сукупність знань, умінь, навичок та віднош
Опис
Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
DOI
ORCID:
УДК