МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В епоху глобалізації спостерігається тенденція більшості країн до відкритості й взаєморозумінню в рамках мультикультуралізму толерантного ставлення до різноманіття культур як одного з найцінніших елементів світової, європейської й загальноукраїнської культурної спадщини. У нормативно-правових документах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи останнього десятиліття, Законі України «Про освіту», Концепції національного виховання, Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI ст., основна увага приділяється конструктивному вирішенню стратегічного завдання — навчити підростаюче покоління ухвалювати культурне різноманіття націй і етносів, жити разом без конфліктів і війн.
Опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р. / Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса) ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фак. РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . –Одеський нац. ун-т.
Ключові слова
Концепції національного виховання, професійна підготовка вчителя
Бібліографічний опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р.
DOI
ORCID:
УДК