Теоретичні аспекти інноваційної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Почавши соціально-політичні та індустріально-економічні перетворення, країна стала перед вибором найбільш перспективних напрямків державної політики, які визначають нові контури суспільства. У наукових дослідженнях розглядаються безліч варіантів розвитку, серед яких виділяють два: продовження ринкових реформ; активізація економічних перетворень на основі стабілізації політичної та законодавчо-правової системи, нової економічної стратегії, а також інтеграції країни у світове господарство.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)