Мораль як фундаментальний аспект соціальної реальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
За Гегелем мораль і моральність це дві категорії, які мають різні функції. Мораль – це духовна перевага, яка закладена в слові «дух», в душі людини, в особистісному переконанні і належить до  сфери індивідуального. Моральність – це дії людини, її особистий спосіб життя, який спрямований на підпорядкування інтересам держави, це відносини людини і суспільства і моральність належить до суспільної сфери. Мораль виступає як квінтесенція духовності, вона створює орієнтир людяності для підростаючого покоління. Мораль регулює поведінку людей, а також суспільства в цілому, а моральні цінності виступають центром духовного світу людини, суспільства і впливають на політичні, правові, релігійні, етичні погляди, позиції. В критичних, екстремальних ситуаціях мораль залишається єдиною опорою людини.
Опис
Ключові слова
мораль, соціальна реальність, моральність, моральні цінності, духовна культура
Бібліографічний опис
Лопуга О. І. Мораль як фундаментальний аспект соціальної реальності / О. І. Лопуга // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 70–71.
DOI
ORCID:
УДК