Напрями реформування освіти у контексті соціально- економічного розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Виділені напрями впливу освіти на соціально-економічний розвиток. Запропонована модернізаційна функція освіти як рушійної сили суспільних перетворень та прогресивного розвитку суспільства. Виокремлено окремі напрями реформування різних рівнів системи освіти України.
Выделены направления влияния образования на социально-экономическое развитие.Предложена модернизационная функция образования как движущей силы общественных преобразований и прогрессивного развития общества. Выделены отдельные направления реформирования различных уровней системы образования Украины.
Highlighted areas of education for socio-economic development. Proposed the modernization of education as a function of the driving force of social change and progressive development of society. Allocated separate areas of reforming various levels of the education system in Ukraine.
Опис
Ключові слова
освіта, соціально-економічний розвиток, суспільні зміни, громадянське суспільство, образование, социально-экономическое развитие, общественные изменения, гражданское общество, education, socio-economic development, social change, civil society
Бібліографічний опис
Социальная экономика
DOI
ORCID:
УДК