Встановлення режиму окремого проживання подружжя (проблеми правового регулювання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Однією з новел сімейного законодавства, які з'явилися з прийняттям нового Сімейного кодексу України, стала норма про встановлення режиму окремого проживання подружжя. Інститут окремого проживання подружжя (сепарація) має давню історію. Так, в Російській Імперії не допускалося укладення жодних зобов'язань чи вчинення актів між подружжям, які б розривали шлюб без суду, тільки за взаємною згодою подружжя Цивільним відомствам, а також священнослужителям заборонялося затверджувати, посвідчувати таки зобов'язання чи акти та писати розлучні листи.
Опис
Ключові слова
окреме проживання подружжя, проблеми правового регулювання, сімейне законодавство
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листоп. 2008 р.) : у 4 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2008.
DOI
ORCID:
УДК