Висвітлення теми прав внутрішньо переміщених осіб в українських медіа

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
питання прав людини завжди були об’єктом дослідження філософії. Формування теоретичних доробок реалізації прав індивіда відбувається на підґрунті урахування особливостей природи людини та царини правових джерел. в добу постмодерну права суб’єкта даються окремо від інтересів соціуму, «проголошуючи права людини найвищою цінністю» саме інтегрування викликів сучасного суспільства та зміни у можливостях реалізації власних прав створюють новий простір для філософського аналізу.
Опис
Ключові слова
право, людина, суспільство
Бібліографічний опис
Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні : матеріали круглого столу (Одеса, 21 лист. 2019 р.). — Одеса : Астропринт, 2019.
DOI
ORCID:
УДК