Фармацевтична хімія. Лікарські засоби органічної природи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Методичні вказівки до лабораторного практикуму складено відповідно до програми курсу «Фармацевтична хімія». Методичні вказівки містять теоретичні відомості з розділів ідентифікації та кількісного аналізу лікарських засобів органічної природи, методики виконання лабораторних робіт та контрольні питання до них. Рекомендовані для студентів природничих факультетів при підготовці до занять з навчальних дисциплін, що присвячені аналізу лікарських засобів органічної природи.
Опис
Ключові слова
фармацевтична хімія, лікарські засоби органічної природи, ідентифікація лікарських засобів, кількісний аналіз лікарських засобів, аналіз якості ліків, фармакопейний аналіз лікарських засобів, вимоги Державної Фармакопеї України (ДФУ), фармацевтичний аналіз, внутрішньоаптечний контроль лікарських засобів, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Фармацевтична хімія. Лікарські засоби органічної природи : метод. вказівки до лаб. занять для здобувачів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад.: Н. Ф. Федько, В. В. Ведута. – Одеса : Олді+, 2023. – 104 с.
DOI
ORCID:
УДК