Деякі аспекти проблеми білінгвізму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одесская гор. тип. (КП ОГТ)
Анотація
Проблема білінгвізму є однією з найважливіших проблем лінгвістики, вона є предметом обговорення вже багато років, од- нак до цього часу не втратила своєї актуальності. Пояснюється це складністю цього явища і передусім його міждисциплінарним характером [8.]. Можливо, саме через це більшість вітчизняних і російських учених торкаються зазвичай лише зовнішніх аспектів цього багатогранного явища, як-от: визначення білінгвізму, зо- крема природного та штучного білінгвізму, соціальних умов його виникнення, проблем розвитку дитини-білінгва та пов’язаних з ними можливих прихованих психічних розладів тощо. На жаль, дуже мало практичних розвідок білінгвізму, наприклад проблеми онтогенезу в умовах білінгвізму, ті ж, які нам зустрілися, зводять- ся, як правило, до певного кола довільних прикладів та супутніх коментарів до них. Що стосується самої сутності цього явища, зокрема в умовах природного онтогенезу, то, на жаль, у теоре- тичних джерелах можна зустріти лише поодинокі фрагментар- ні судження, які, попри певну проникливість, цілісної картини нейропсихічного механізму цього явища не дають. «Серйозним недоліком сучасних теорій, присвячених засвоєнню природної мови дитиною, – вважає А. Дж. Елліот, – є те, що вони, зазвичай, формулюються з думкою про монолінгвальну (як правило, ан- гломовну) дитину»[12,173] .
Опис
Ключові слова
білінгвізм, дитина, зарубіжне мовознавство, двомовна родина, мозок
Бібліографічний опис
Любовь к слову: филол. заметки в честь юбилея проф. В. А. Кухаренко : сб. науч. ст. / ОНУ им. И.И. Мечникова, Фак. РГФ; под ред. И. М. Колегаевой. – Одесса : Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018. – 280 с.
DOI
ORCID:
УДК