Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасних умовах розвитку економіки України актуальним залишається питання визначення ступеня впливу податкової політики на рівень економічного розвитку держави, зокрема на макроекономічні показники, що відображають кількісний та якісний характер цього розвитку. Доцільно розглянути вплив податкової політики на рівень сукупної пропозиції та попиту, що дасть змогу визначити взаємозв’язок податкової політики та макроекономічної рівноваги як однієї з характеристик економічного розвитку країни.
Опис
Ключові слова
податкова політика, макроекономіка, рівновага, вплив
Бібліографічний опис
Наукові праці НДФІ
DOI
ORCID:
УДК