Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У Програмі та Методичних вказівках наведено основні положення з організації виробничої практики, вимог до структури, обсягу та оформлення звіту про проходження виробничої практики, рекомендації щодо підготовки до захисту та порядку захисту звіту, а також відповідні приклади. Програма та методичні вказівки призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам в проходженні практичної підготовки та забезпечити єдині критерії оформлення звіту про проходження виробничої практики.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, організація виробничої практики, проходження виробничої практики
Бібліографічний опис
Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / уклад.: О.М. Савастєєва [електрон. ресурс]. – Одеса, 2022. – 33 с.
DOI
ORCID:
УДК