Особливості та принципи освіти дорослих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На сучасному етапі освіта виступає таким соціальним інститутом, через який здійснюється трансляція і втілення базових цінностей суспільства. У ст. 18 Закону України «Про освіту» 2017 р. зазначається, що освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя, яка спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, освіта
Бібліографічний опис
Освіта дорослих в Україні та світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 155-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова, 60-річчю ф-ту РГФ та 60-річчю каф. педагогіки (м. Одеса, 2 жовт. 2020 р.) / за ред. проф. Голубенко Л. М., проф. Цокур О. С. – Одеса : Бондаренко М. О., 2020.
DOI
ORCID:
УДК