СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-2 НОРМАЛЬНОЙ И ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
0201 - 8470
E-ISSN
Назва тому
Видавець
НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна
Анотація
Опис
Матеріали Х Укераїнського біохімічного з'їзду 13 – 17 вересня 2010 р., м. Одеса // Український бiохiмiчний журнал = Украинский биохимический журнал = The Ukrainian Biochemical Journal : Наук.-теор. журн. / НАН України, Ін-т бiохiмiї iм.О. В. Палладiна.- 1946. – укр., рос., англ.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Український бiохiмiчний журнал = Украинский биохимический журнал = The Ukrainian Biochemical Journal
DOI
ORCID:
УДК