РОЛЬ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ОСЕРЕДКУ У РОЗВИТКУ ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У XX СТ.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ТЕС
Анотація
Важливою складовою розвитку українознавства в Одеському університеті стало вивчення історії українського козацтва та козацької доби. Дослідницький інтерес до цих питань у місцевому інтелектуальному! осередку формувався ще у до-університетський період (тобто до 1865 p.). Це, дозволяє розглядати означену в назві статті проблему як частину не тільки інституціональної, але інтелектуальної історії міста, що передбачає певний вихід за межі навчально-дослідницької інституції «Одеський (Новоросійський) університет» (та його похідних форм у першій третині XX ст.). Зокрема, ми будемо торкатися й такого феномену, як козакознавчі; дослідження випускників університету, наукова діяльність яких не була5 пов’язана безпосередньо з цією установою, а також звернемо певну увагу, в якості постановки проблеми, на реакцію дослідників, у біографіях яких був одеський період, на внесок університетських вчених у розробку цієї проблеми.
Опис
Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок : Матеріали конф. V Історіографічні читання (історичний ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова, 31 травня 2012 року) / відп. ред.: В. М. Хмарський ; наук. ред.: О. Є. Музичко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. фак., Кафедра історії України ; Одеський осередок Українського іст. т-ва . – Одеса : ТЕС, 2013 .
Ключові слова
українознавчі дослідження в Одеському університеті, кінець XIX -початок XX ст, 1920 — поч. 1940-х років, 1950-1990-х pp, період 1990-сер. 1990-х pp
Бібліографічний опис
Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок : Матеріали конф. V Історіографічні читання (історичний ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова, 31 травня 2012 року)
DOI
ORCID:
УДК