Взаємодія та побічна дія ліків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Взаємодія та побічна дія ліків» призначені для засвоєння студентами теоретичних основ і механізмів взаємодій лікарських препаратів при їх комбінованому введенні in vivo i in vitro, придбання практичних умінь і навичок, необхідних для формування наукового світогляду майбутнього фахівця.
Опис
Ключові слова
побічна дія ліків, Взаємодія дія ліків, лікарські засоби
Бібліографічний опис
Взаємодія та побічна дія ліків : метод. вказівки/ Л. В. Еберле, А. O. Кобернік, І. І. Романовська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 37 с.
DOI
ORCID:
УДК