Характеристика складу біологічно активних метаболітів штаму актинобактерій Streptomyces sp.conc10

Ескіз недоступний
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Проведено дослідження на визначення та характеристику складу біологічно активних метаболітів штаму Streptomyces sp. conc10, виділений з біологічних обростань Одеської Затоки Чорного моря. Під час метаболомного аналізу було ідентифіковано 48 потенційних сполук з антимікробною, протигрибковою та протипухлинною активністю. Під час проведення нашого дослідження було виявлено 4 представників групи пієрицидинів, такі як Piericidin A1, A5, C1, E1. Ці сполуки володіють великим потенціалом у сфері біотехнології та розробки нових лікарських засобів.
A study was conducted to determine and characterize the composition of biologically active metabolites of Streptomyces sp. conc10, isolated from biofoulings of the Odesa Bay of the Black Sea. Metabolomic analysis identified 48 potential compounds with antimicrobial, antifungal, and antitumor activity. During our research, four representatives of the piericidin group were identified, such as Piericidin A1, A5, C1, and E1. These compounds have great potential in the field of biotechnology and the development of new medicines.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, пієрицидин, метаболіти, актинобактерії, стрептоміцети
Бібліографічний опис
Павленко, Д. Г. Характеристика складу біологічно активних метаболітів штаму актинобактерій Streptomyces sp.conc10 = Characterization of the biologically active metabolites composition produced by the strains of actinobacteria Streptomyces sp.conc10 : дипломна робота бакалавра / Д. Г. Павленко. – Одеса, 2023. – 49 с.
DOI
ORCID:
УДК