Взаємозв’язок інтелектуального, людського та соціального капіталу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасному суспільстві, завдяки формуванню та розвитку постіндустріальної економіки, зростанню ролі інформації і знань у виробничих процесах людський, інтелектуальний і соціальний капітал усе частіше виступають основою для успішної діяльності підприємств, визначають конкурентоспроможність організацій та виступають ключовим фактором їх розвитку.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний капітал, людський капітал, соціальний капітал
Бібліографічний опис
Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практич. Конф. (Запоріжжя, 31 січн. 2020 р.). – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020.