Антагоністичні властивості Lactobacillus plantarum по відношенню до збудників бактеріального в’янення та м’якої гнилі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджували антагоністичні властивості штамів лактобацил, виділених з рослинного матеріалу в Україні та Франції. На поживному середовищі антагоністичну активність проти збудників м якої гнилі та в’янення проявили усі 15 досліджених штамів L. plantarum. Більша частка штамів L. plantarum (53,3% і 33,3%, відповідно) спричиняла пригнічення росту м'якої гнилі у значній та середній мірі. Навпаки, збудник вілту виявився більш стійким до впливу лактобацил. Більша частина штамів лактобацил - 80% - мала низький рівень пригнічення фітопатогена Ralstonia solanacearumВ-1109-УКМ. Отже, антагоністична активність щодо різних фітопатогенів була штамоспецифічною ознакою. Застосування L. plantarumможе бути рекомендоване для захисту рослин від м’якої гнилі, але не від бактеріального в’янення.
Опис
Ключові слова
6.040102 біологія, Erwinia carotovora, Ralstonia solanacearum, м’яка гниль та бактеріальне в’янення, лактобацили
Бібліографічний опис
Арзамасова, А. В. Антагоністичні властивості Lactobacillus plantarum по відношенню до здобутків бактеріального в'янення та м'якої гнилі : дипломна робота бакалавра / А. В. Арзамасова; наук. кер. Н. В. Ліманська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2016. – 43 с.
DOI
ORCID:
УДК