Брендинг як джерело формування стратегічних переваг підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В умовах жорсткої конкуренції на ринку питання брендингу є дуже актуальним, адже бренд є одним із ефективних способів формування стратегічних конкурентних переваг перед іншими гравцями ринку за рахунок лояльності і прихильності споживачів. Сьогодні компанії стикаються з тим, що через багато причин, бренди (поряд із персоналом підприємства) є їх найважливішими активами.
Опис
Ключові слова
брендинг, стратегічні переваги, підприємство
Бібліографічний опис
4-і економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Одеса, 13 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.