Християнські міфоніми у чарівних казках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Загальновідомим є той факт, що християнство на слов'янському ґрунті зазнало під впливом язичництва значних змін.Дії християнської церкви щодо поганських звичаїв заторкнули й язичницьку систему азивання, особливо міфоніми, які становили одне ціле з давніми віруваннями. Саме внаслідок к онтамінації д авньослов'янського іменника з церковнохристиянським відбувалось утворення ономастичного простору чарівної казки,який являє собою шарувату, одночасно синхронічну та діахронічну структуру.
Опис
Ключові слова
міфоніми, казки
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики