Нейротоксичність α-циперметрину та її профілактика кверцетин-вмісним комплексом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Піретроїдні інсектициди є найбільш поширеним на теперішній час видом пестицидів, оскільки вважається, що окрім високої ефективності проти сільськогосподарських комах-шкідників, вони мають низький рівень токсичності для хребетних. Проте існують дані, які свідчать про здатність цих сполук руйнувати ендокринну систему, а також здійснювати гепатотоксичну, канцерогенну та нейротоксичну дію.
Опис
Ключові слова
нейротоксичність, α-циперметрин, профілактика кверцетин-вмісним комплексом, піретроїдні інсектициди
Бібліографічний опис
Сідлецький О. С. Нейротоксичність α-циперметрину та її профілактика кверцетин-вмісним комплексом / О. С. Сідлецький, О. А. Макаренко // Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Одеса, 9–12 квіт. 2024 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 47–50.
DOI
ORCID:
УДК