Газета "Одесский вестник" (1827-1894) як історичне джерело досліджень з історії Крима

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Рута
Анотація
У джерельній базі нової та новітньої історії України важливе місце посідають періодичні видання, основними різновидами яких є газети і журнали. Їх специфічною рисою, як джерела, є комплексний, синтетичний характер, в яких представлена різноманітна інформація (документальна, поточно-хронологічна, особового характеру тощо). До того ж періодика є літописом життя суспільства, який відображає його різні аспекти та зберігає багато фактичних даних з історії краю, нерідко ніде більше не зафіксованих.
Опис
Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz / гол. редкол.: Г. В. Папакін ; за ред.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська" . – Київ : Рута, 2015. - Вип. 1 : Збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції "Крим в історії України", присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму.
Ключові слова
історія Криму, Газета "Одесский вестник"
Бібліографічний опис
Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz
DOI
ORCID:
УДК