Запитання як стимул вербального спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчення фактичного матеріалу переконує, що найбільший інтерес з точки зору конструктивної організації діалогу, який являє собою природне середовище функціонування простого речення, репрезентують інтерогативні (тобто потребуючі інформації) висловлювання. Формальна організація спонтанного діалогу й природне функціонування діалогічних єдностей у мовленні передбачає наявність своєрідного «пускового й підтримуючого механізму», що міститься в утворюючих діалог репліках. Цю функцію, як свідчать результати проведених досліджень, успішно виконують інтерогативні висловлювання, котрі становлять приблизно четверту частину від усієї сукупності діалогічних реплік. На запитально-відповідальну функцію діалогу з-поміж багатьох інших вказують і такі дослідники, як О. І. Смирницький, Д. Е. Розенталь та М. А. Теленкова й Р. Гунтер. Наведені автори, втім, розглядають це явище не як основну характеристику виникнення й існування діалоту, а як умову його перебігу.
Опис
Ключові слова
запитання, стимул, вербальне спілкування, організаціїя діалогу
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК