Становление речевых функций при аутизме в ходе нейропсихологической коррекции

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Представлений аналіз розвитку мовних функцій у ході нейропсихологічної сенсомоторної корекції при аутизмі. У статті приведений порівняльний аналіз корекціних підходів до розвитку мовних функцій при аутизмі: ABA/VB -терапії і клінічного підходу О. Никольської. Перший підхід направлений на відтворення логіки нормативного мовного розвитку у аутістов. Другий підхід базується на розгляді мовного розвитку аутістов як спотвореного, з чого витікає необхідність побудови альтернативної логіки її розвитку. Становлення мовних функцій при спотвореному розвитку нами представлене як інвертоване: від смисл оутворюючої (афективної) функції через означающу до комунікативної. Показано, що клінічний підхід О. Никольської дає теоретичні підстави для такого розуміння динаміки становлення мовних функцій в ході сенсомоторної корекції при аутизмі.
Опис
Ключові слова
сенсомоторная коррекция (СМК), аутист, особенности речевого развития при аутизме, АВА-терапия
Бібліографічний опис
Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 червня 2014 року / гол. редкол.: Л. М. Дунаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ін-т інноваційної та післядипломної освіти [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014.
DOI
ORCID:
УДК