Перші роки діяльності П. О. Зеленого на посаді міського голови Одеси (за матеріалами місцевої преси)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено основні напрями роботи та визначні здобутки мера П. О. Зеленого за перші роки на посаді очільника міста. Вказано на акценти в публічній та думській діяльності П.О.Зеленого.
Исследованы основные направления работы и выдающиеся достижения мэра П. А. Зеленого за первые годы на посту главы города. Указано на акценты в публичной и думской деятельности П. А. Зеленого.
The main directions of work and outstanding achievements of mayor P. Zelenyi during the first years on the post of the head of the city have been researched. The accents were indicated in P. Zelenyi public and administrative function.
Опис
Ключові слова
Одеса, П. О. Зелений, міська дума, товариство, пожежна справа, міська лікарня, політехнічний інститут, Одесса, П. А. Зеленый, городская дума, общество, пожарное дело, городская больница, политехнический институт, Odesa, P. Zelenyi, city hall, society, fire matter, city hospital, polytechnic institute
Бібліографічний опис
Українське порто-франко : наук. студ. праці з вітчизняної іст. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : Букаєв В. В., 2018. – Вип. 6: Присвячено світлій пам'яті відомого дослідника історії українського національного руху в Одесі - Анатолія Івановича Мисечка (1965-2017).
DOI
ORCID:
УДК