Об’єктно-орієнтоване програмування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пропонований методичний посібник стане у нагоді при вивченні обов’язкової дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Він включає в себе лабораторні роботи та лекційний матеріал, що охоплює ключові аспекти об’єктно-орієнтованого програмування. Посібник також може бути використаний у навчанні здобувачами першого бакалаврського рівня спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».
Опис
Ключові слова
об'єктно-орієнтоване програмування (ООП), абстракція, інкапсуляція, успадкування, поліморфізм, розробка програмного забезпечення, розробка Windows-застосувань, сучасні програмні рішення, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Об’єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. до лекц. та лаб. занять для студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти спец. 122 Комп’ютерні науки / уклад.: А. Л. Рачинська, О. А. Недєва, К. С. Палій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 338 с. – 11,4 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
004.42:004.45(075.8)(072)