Клональне мікророзмноження Chrysanthemum koreanum з використанням бактерій роду Bacillus

Ескіз недоступний
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто питання оптимізації процесів клонального мікророзмноження Chrysanthemum koreanum з використанням бактерій роду Bacillus. Досліджено дію бактеріальних культур Bacillus megaterium на процеси адаптаційні процеси мікроклонів хризантеми до умов in vivo. Визначено ефективні культури мікроорганізмів для покращення адаптації рослин хризантеми, у ґрунті. Найкращий вплив на процес адаптації мікроклонів хризантеми був за використання 25 % суспензії культури B. Megaterium ОНУ500 у концентрації 2,30 х 107 клітин у мл.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, культура in vitro, адаптація, мікроклональне розмноження, мікроклони
Бібліографічний опис
Стогнієнко, О. В. Клональне мікророзмноження Chrysanthemum koreanum з використанням бактерій роду Bacillus = Clonal micropropagation of Chrysanthemum koreanum using bacteria of the genus Bacillus : дипломна робота бакалавра / О. В. Стогнієнко. – Одеса, 2023. – 37 с.
DOI
ORCID:
УДК