General attractiveness & appeal: mental-and-lingual mechanisms of creating particular personal images

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Освіта України
Анотація
Розробка ставить собі завданням сформувати у здобувачів освіти знання про теорію загальної атрактивності особистості та практичні навички вербального моделювання, які б гарантували позитивне сприйняття їхнього повідомлення аудиторією. Подані питання для обговорення сприяють актуалізації отриманих знань.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, General attractiveness, General appeal, mental-and-lingual mechanism, creating particular personal images
Бібліографічний опис
General attractiveness & appeal: mental-and-lingual mechanisms of creating particular personal images : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Інтра- та екстралінгв. детермінанти заг. привабливості» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 68 с.
DOI
ORCID:
УДК