Окремі питання проведення медичних оглядів працівників в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Ефективність нормативного забезпечення охорони праці цілком залежить від його розвитку та відповідності встановлених правил сучасному стану суспільних відносин, що зумовлює необхідність постійного вдосконалення і поліпшення системи охорони праці в умовах сучасного соціально-політичного життя суспільства.
Опис
Ключові слова
забезпечення охорони праці, медичні огляди, працівники, Україна
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 79-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (27-28 квіт. 2023 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК