Бізнес-планування та бізнес-моделювання в інвестиційному менеджменті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Інвестиційний менеджмент як ефективний механізм залучення та управління інвестиційними ресурсами методологічно вмикає процеси і бізнес-планування, і бізнес-моделювання. Науковці дискутують з приводу, яким чином побудова фінансової бізнес-моделі та розробка бізнес-плану корелюють між собою. Бізнес-модель надає відповідь про вектор стратегічного розвитку підприємства на підставі ґрунтовного багатофакторного управлінського аналізу, що базується на фінансово-економічних показниках діяльності підприємства. Бізнес-план - це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам.
Опис
Ключові слова
інвестиційний менеджмент, фінансова бізнес-модель, бізнес-план
Бібліографічний опис
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України : матеріали 15 Всеукр. наук.- практ. конф. (10-12 листоп. 2021 р.)