Комп'ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 1 "Навігація мобільних роботів"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді плюс
Анотація
У методичних вказівках розкривається програма курсу, даються рекомендації для опанування лекційним матеріалом. Розглянуто зміст, завдання, наведено приклади розробки програм, порядок їх виконання. Рекомендовано вимоги до оформлення протоколів, правила захисту та оцінки. Наведено перелік завдань з темами лабораторних робіт, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.
Опис
Ключові слова
комп'ютерний зір, мобільні роботи, навігаційні схеми, глобальні методи навігації, локальні методи навігації, фактор мобільності, ідентифікація місцезнаходження, бездротове позиціонування, мобільні програмно-алгоритмічні застосунки, задачі навігації роботів, робототехнічні системи, моделювання комп’ютерних систем, 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Комп'ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 1 "Навігація мобільних роботів" : метод. вказівки до лаб. занять для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 12 Інформ. технології / уклад.: І. В. Шаріпова. –Одеса : Олді+, 2023. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК