Вплив впровадження інновацій на накопичення основного капіталу промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проблема впровадження інновацій багатогранна й має: багато рівнів. Поряд з масштабними питаннями (формування заганьнонаоіональної інноваційної систами актуальними є й питання активізації й забезпечення ефективного управління інноваційною діяльністю на рівні підприємств.
Опис
Ключові слова
інновації, основний капітал, промислове підприємство
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – 293 с.
DOI
ORCID:
УДК