Стратегічні пріоритети розвитку державного управління та економічної політики України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Країни з перехідною економікою здійснюють комплексні реформи в різних сферах державної політики, серед яких важливою є реформа державного управління. Ця реформа має велике значення для конкурентоспроможності держави та для Європейської інтеграції. Для ефективної діяльності Кабінету Міністрів України щодо формування державної політики необхідна професійна, результативна, ефективна та підзвітна система центральних органів виконавчої влади. Зниження адміністративного навантаження державного регулювання, покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій позитивно впливає на рейтинги конкурентоспроможності держави у світі.
Опис
Ключові слова
економіка, державне управління, економічна політика України
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 79-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (27-28 квіт. 2023 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК