Відносини між Режимом Віші та країнами Осі. Їх місце в системі міжнародних відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В даній статті розповідається про встановлення взаємовідносин між Режимом Віші та країнами Осі та яке місце посідали вони в системі міжнародних відносин під час Другої світової війни. Дається аналіз внутрішньої політики та її вплив на Францію в роки Другої Cвітової війни. Яка роль була в цих процесах маршала А. Петена і його найближчого оточення. Що було зроблено керівництвом Французької держави: їх перемоги та поразки у дипломатичних баталіях.
В данной статье рассказывается об установлении взаимоотношений между Режимом Виши и странами Оси и какое место занимали они в системе международных отношений во время Второй мировой войны. Дается анализ внутренней политики и ее влияние на Францию в годы Второй мировой войны. Какова роль в этих процессах маршала А. Петена и его ближайшего окружения. Что было сделано руководством Французского государства: их победы и поражения в дипломатических баталиях.
This article describes the relationship between the Vichy Regime and the Axis powers, and what place they occupied in the system of international relations during the Second World War. The analysis of internal policy and its effect on France during the Second World War. The role of these processes A. Marshal Petain and his entourage. That was made by management of the French state, their victories and defeats in the diplomatic battles.
Опис
Ключові слова
Режим Віші, зовнішня політика, окупація, колоніальні території Франції, маршал Петен, Режим Виши, внешняя политика, оккупация, колониальные территории Франции, the Vichy Regime, foreign policy, the occupation, colonial territories of France, Marshal Petain
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
DOI
ORCID:
УДК