Фактори формування бенчів у береговій зоні морів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження берегової зони морів здавна супроводжуються синхронними інструментальними роботами в її надводній та підводній частинах. Разом із тим, навіть до початку XXI століття у більшості берегових публікацій йдеться тільки про кліфи у надводній частині. Сьогодні дуже рідко зустрічаються роботи про підводний схил моря, скажемо, в роботах Н. А. Айбулатова, Ю. В. Артюхіна, Е. И. Ігнатова, З. Прушака, Д. Інмена. А коли і зустрічаються, то мало який автор спроможний виконати науковий аналіз морфології та динамики, будови та наслідків розвитку підводного схилу. Тому навіть сьогодні спостерігаємо певний дісбаланс. Він створює деякі значні труднощі для розробки теоретичних положень науки, з одного боку, а з іншого, - її практичних засобів із застосуванням на узбережжі України, крайньою мірою [5]. Корисні матеріали наведені в монографії В. Л. Максимчука [1], але вони стосуються берегів водосховищ, де діють інші природні механізми, фактори, процеси, умови.
Опис
Ключові слова
берегова зона морів, інструментальні роботи, кліфи, підводний схил моря, бенчі
Бібліографічний опис
Теорія і практика берегознавства та природокористування : Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 30-31 травня 2022 р.) / Ред. колегія. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК