Дослідження лояльності співробітників банку на основі розрахунку індексу eNPS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сучасному етапі розвитку банківський сектор економіки України переживає дуже складний час. Прибутковість банківської діяльності зменшилась, в суспільстві сформувалося негативне ставлення до банків і банкірів, а також почуття недовіри до банківського сектору як такого. Це пов’язано зі швидкими темпами інфляції гривні і, відповідно. Недоцільності зберігання коштів національної валюти на депозитних рахунках. В цих умовах повинні змінитися як вимоги до самого персоналу комерційного банку, так і до системи управління персоналом в цілому. На наш погляд, в сучасних умовах, необхідно не формальне, а реальне визнання стратегічної важливості людського фактору в банківській установі. Внаслідок цього потрібен стратегічний підхід саме до управління персоналом в рамках антикризових заходів комерційного банку.
Опис
Ключові слова
банківський сектор, економіка, індекс eNPS
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с.
DOI
ORCID:
УДК