Соціально – педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Складна соціально–політична ситуація в державі, детермінована агресією Росії, зумовлює зростання економічної кризи та ряд соціальних проблем населення. Внаслідок вимушеної міграції загострюється низка соціальних, політичних, психологічних проблем. Найбільше в цій ситуації страждають діти, оскільки переживання стресу від перебування в зоні військового конфлікту, переселення, пристосування до нових умов перебування може негативно вплинути на розвиток особистості, психічне і фізичне здоров’я. Це актуалізує потребу у соціально–педагогічній підтримці дітей із сімей вимушених переселенців у місцях їхнього тимчасового поселення. Викликом стає необхідність забезпечити їх у соціальних, медичних, психологічних, юридичних, соціально–педагогічних послугах, належних умовах проживання.
Опис
Ключові слова
231 Соціальна робота, соціально-педагогічна підтримка, діти, вимушені переселенці
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК