Деякі підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь, пов’язаних із залишенням у небезпеці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Принцип взаємодопомоги вже багато століть закріплений в системі правил людського існування, що, безперечно, підтверджу є його найважливіше значення для суспільства. З позиції етики завжди вітався прояв уваги до проблем оточуючих як до близьких, так і до зовсім сторонніх людей, незалежно від обстановки і різниці в їх соціальному статусі, а пожертвування собою заради порятунку інших розглядалося як героїчний вчинок і ставилося в приклад усім громадянам та наступним поколінням.
Опис
Ключові слова
небезпека, криміналізація, взаємодопомога
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК