Від українознавства до україністики, від клубів до університетських кафедр: формування фундаменту одеської історичної україністики наприкінці XIX - на початку XX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Фінал XIX - початок XX ст. проминули під знаком активного розвитку наукових інституцій, які сприяли перетворенню історичних студій у наукові дослідження. Водночас відбувався процес унормування методологічних та методичних засад історичного пізнання в рамках позитивістської парадигми. Цей процес, що мав свою певну специфіку в окремих українських землях, мав безпосереднє значення для перетворення українознавства як часто непрофесійної, аматорської сфери знань, на наукові дослідження - україністику1. Щодо одеської ситуації маємо на сьогодні певний історіографічний доробок, що маємо намір систематизувати та доповнити у цьому нарисі2.
Опис
Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок : Матеріали конф. V Історіографічні читання (історичний ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова, 31 травня 2012 року) / відп. ред.: В. М. Хмарський ; наук. ред.: О. Є. Музичко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. фак., Кафедра історії України ; Одеський осередок Українського іст. т-ва . – Одеса : ТЕС, 2013 .
Ключові слова
історична наука на півдні України, Одеса, Рішельєвський ліцей, українознавчі дослідження, одеська громада, Одеські вищі жіночі курси
Бібліографічний опис
Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок : Матеріали конф. V Історіографічні читання (історичний ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова, 31 травня 2012 року)
DOI
ORCID:
УДК