Перспективи сталого розвитку фінансового ринку України

Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Об’єктивний процес формування ринкового середовища висуває на перший план проблему забезпечення ефективного функціонування фінансових установ і їх швидкої адаптації до нових умов. У зв’язку зі стрімкими змінами у всіх галузях нашої держави постає питання про недостатній, тобто, сталий розвиток фінансових установ в України та економіки загалом. В цих умовах виникає гостра необхідність в розвитку основних фінансових установ,що призведе до безпосереднього підняття рівня економіки.
Опис
Ключові слова
перспектива, сталий розвиток, фінансовий ринок, Україна
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
DOI
ORCID:
УДК